برنامه ای برای موفقیت شخصی

هر فردی زندگی خود را برای دستیابی به یک هدف مهم تغییر می دهد و در ذهن ناخودآگاه خود یک الگو برای کسب موفقیت شخصی ایجاد می کند. شما هم زندگی خودتان را تغییر می دهید و به طور خودکار به سمت تکرار موفقیت هدایت می شوید.

با غلبه بر ناامیدی و دستیابی به هدف خودتان را برای موفقیت های دیگر آماده کنید و برای آنها برنامه ریزی کنید. به عبارت دیگر، باید یاد بگیرید که موفق شوید. هرچه بیشتر تلاش کنید، بیشتر می توانید به موفقیت دست پیدا کنید. تمام کلید های موفقیت، باعث اعتماد به نفس و اعتقاد می شوند.

اگر از خواندن این مطلب لذت بردید حقیقت مهمی را کشف کرده اید. من شما را به سمت موفقیتی که امروز از آن لذت بردم، سوق می دهم. این متن زندگیتان را تغییر خواهد داد!

زندگی خود را تغییر دهید:

۱- قانون انگیزه
هر چه به زبان می آورید یا هر کاری که انجام می دهید از تمایلات درونیتان سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه هایتان را مشخص کنید و با یک برنامه ریزی اصولی به هدف برسید.

۲- قانون انتظار
اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد. همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل کنید، این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تأثیر می گذارد.

۳- قانون تمرکز
هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید در زندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعاً طالب آن هستید.

۴- قانون عادت
حداقل ۹۵ درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است. پس ما می توانیم عادت هایی را که باعث تضمین موفقیت می شود در خود پرورش دهیم و تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه آن را ادامه دهیم.

۵- قانون انتخاب
زندگی ما نتیجه انتخاب های ماست. چون ما همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است.

۶- قانون تفکر مثبت
برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است. شیوه تفکر هر فردی نشان دهندۀ ارزش ها، اعتقادات و انتظارات او می باشد.

۷- قانون تغییر
تغییر، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

۸- قانون کنترل
سلامتی، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامون ما به وجود می آید.

۹- قانون مسؤولیت
هر چه هستید و هر کجا که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید. مسوولیت کامل آن چه که هستید و آن چه که خواهید شد بر عهده خود شماست.

۱۰- قانون پاداش
این جهان در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمال خود را می گیریم. همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست هم می گیریم. اگر از عالم چیز بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که چیز بیشتری هم می بخشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.