امروز : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

تازه های وب سافت

معرفی SaaS
تکنولوژی

معرفی SaaS، نرم افزار به عنوان یک سرویس

در گذشته برای استفاده از نرم افزار ها مجبور بودیم که آنها را بر روی سیستم کامپیوتری خود نصب کرده و سپس اجرا کنیم. اما امروزه روال کاری تغییر کرده است و مفاهیم جدیدی وارد میدان شده اند. در این شرایط به راحتی می توانید یک نرم افزار آنلاین را اجاره کرده و از آن استفاده نماییم، بدون آنکه مجبور باشید آن را بر روی سیستم کامپیوتری خود نصب کنید....